Baker Tilly TPA

TPA Logo

U ovom odeljku našeg sajta dodali smo, pored ostalog, fotografije naših partnera u visokoj rezoluciji, kao i logo TPA koji možete preuzeti.

TPA Logo green

Download TPA Logo green ( 207.73 KB , 1890x1583px )

TPA Logo black

Download TPA Logo black ( 837.93 KB , 1890x1583px )

TPA Logo white

Download TPA logo white ( 16.15 KB , 564x470px )

TPA Logo Face to Face green

Download TPA Logo Face to Face Business green ( 300.95 KB , 2126x1583px )

TPA Logo Face to Face black

Preuzmite TPA Logo Face to Face Business black ( 886.22 KB , 2126x1583px )

TPA Logo Face to Face white

Preuzmite TPA Logo Face to Face Business white ( 77.83 KB , 2126x1583px )