Baker Tilly TPA

Bojan Žepinić

Poresko savetovanje | Partner

Lokalno i međunarodno oporezivanje, Statusne promene, Prodaja imovine i kapitala, Finansiranje, Restrukturiranje, Privredno pravo.

 


+381 11 65 58 800