Seminar ‘Računovodstvene i poreske dileme prilikom pripreme godišnjih finansijskih izveštaja’

22/02/2018

TPA Srbija Vas poziva na seminar Računovodstvene i poreske dileme prilikom pripreme godišnjih finansijskih izveštaja koji će biti održan 22. marta u Holiday Innu.

Seminar će biti održan na srpskom jeziku. Namenjen je prvenstveno zaposlenima koji su angažovani na sastavljanju finansijskih izveštaja i poreskog bilansa.

TPA_Pozivnica_TPA