TPA Seminar- Računovodstvene i poreske dileme prilikom pripreme godišnjih finansijskih izveštaja

27/03/2018

Dana 22. marta 2018. godine održan je tradicionalni TPA seminar u saradnji sa Nemačko-srpskom privrednom komorom. I ove godine izuzetna zainteresovanost posetilaca potvrdila je odličan izbor aktuelnih tema o kojima se inače jako malo priča, a od velike su važnosti prilikom priprema finansijskih izveštaja. Teme su bile:

  1. Vrednovanje imovine;
  2. Dugoročna rezervisanja;
  3. Dodatni zahtevi za obelodanjivanjem u Napomenama;
  4. Ispravke grešaka iz ranijih godina;

Svoja zapažanja, najzanimljivije primere iz računovodstvene i revizorske prakse i poreske poglede na sve teme učesnicima su prezentovale naše koleginice: Milica Trajković, Jelena Hadžić, Monika Andrić Vučićević i Mirela Arsić.

Najviše interesovanja učesnici su pokazali za temu „Ispravke grešaka iz ranijih godina“. Ova tema je podrazumevala definisanje nivoa materijalnosti, korisne savete o načinu knjigovodstvenog obuhvatanja grešaka, njihovo potpuno i pravilno obelodanjivanje i poreske implikacije.

Ništa manje interesovanja nije izazvala ni tema „Dodatni zahtevi za obelodanjivanjem u Napomenama“, gde su učesnici komentarisali da za neke od zahteva nisu bili svesni da postoje, ili su, pak, na njih zaboravili.

Teme vezane za obezvređenja imovine i dugoročnih rezervisanja uvek su interesantne, kako sa aspekta knjigovodstva, tako i sa poreskog aspekta.

Tokom seminara izneta su i nova mišljenja Ministarstva finansija koja smo smatrali najinteresantnijim za naše goste.

Pored mnoštva korisnih informacija, ništa manje važna nije bila ni prijatna atmosfera, druženje i neobavezni razgovori na pauzi između predavanja.

Na fotografijama pogledajte deo atmosfere.

Sa nestrpljenjem očekujemo naše sledeće druženje!