Thomas Haneder

Poresko savetovanje u vezi sa investiranjima u nekretnine, Statusne promene, Međunarodno oporezivanje, Strukturiranje međunarodnih kompanija.