Forum korporativnih finansija i M&A Centralne i Istočne Evrope 2018

19

април 2018
Vienna

Print

Forum korporativnih finansija i M&A Centralne i Istočne Evrope 2018

Forum korporativnih finansija i M&A Centralne i Istočne Evrope 2018 (CEE M&A and Corporate Financing Forum)

Četvrtak 19.04.2018. Palais Ferstel, Stauchgasse 4, 1010 Beč od 09.30h

TPA Grupa je strateški partner i ekskluzivni sponzor u oblasti računovodstva Mergermarket CEE događaja koji će se održati 19. aprila 2018. u Beču

Razumevanje transakcija i finansijskog okruženja

Mergermarket CEE ima za cilj da okupi izdavaoce hartija od vrednosti, osnivače kompanija, savetnike i investitore kako bi predstavio poslovno okruženje za zajednička ulaganja u Centralnoj i Istočnoj Evropi za narednu godinu.

M&A trendovi u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Forum nudi rukovodiocima zajedničkih ulaganja šansu da detaljnije razumeju transakcije i finansijsko okruženje. Bankarima nudi šansu da započnu poslovanje sa drugim finasijskim institucijama i korporativnim klijentima, a poslovnim savetnicima pruža šansu da podele svoje znanje i iskustvo sa klijentima iz ove oblasti.

Ključne teme:

  •  Upoznavanje sa najnovijim trendovima u M&A sektoru i glavnim pokretačima transakcija širom Centralne i Istočne Evrope u godini pred nama
  •  Upoznavanje sa političkim i makroekonomskim kretanjima u Centralnoj i Istočnoj Evropi
  •  Shvatanje uticaja državnog intervencionizma u regionu
  •  Ispitivanje potencijala za rast privrednih društava zemalja Centralne i Istočne Evrope i prilike za strane investitore.

TPA eksperti za M&A

Upoznajte TPA stručnjke iz Centralne i Istočne Evrope licem u lice na forumu M&A!

Detalji i registracija na CEE M&A and Corporate Financing Forum 2018

Publikacije

Study: How expensive is work? Country comparison

Real Estate Services in CEE/SEE

Investiranje u Slovačku

Investiranje u Sloveniju

Investiranje u Poljsku

Investiranje u Mađarsku

Investiranje u Rumuniju

Investiranje u Češku Republiku

Investiranje u Hrvatsku

Investiranje u Bugarsku