Seminar IT & Finansije

28

новембар 2019
Hotel Falkensteiner Beograd

Print

Seminar IT & Finansije

28.11.2019 – 28.11.2019

TPA Vas poziva na seminar posvećen aktuelnim temama iz oblasti finansija, računovodstva i poreza koje se tiču IT sektora. Seminar će biti održan u Beogradu, 28.11.2019, u hotelu Falkensteiner, sa početkom u 9 časova. IT sektor Srbije čini jedan od najvitalnijih delova srpske ekonomije, sa najvećim rastom u odnosu na druge sektore i najvećom perspektivom daljeg rasta. Budući da su poreski propisi koji regulišu IT sektor u prethodnom periodu značajno izmenjeni i dopunjeni, ili su u fazi promene, želimo da podelimo sa Vama naša tumačenja predmetnih novina i implikacije koje će one imati na Vaše poslovanje.

Pre svega, mislimo na praksu radnog angažovanja IT stručnjaka kroz preduzetničke radnje koja je u procesu dobijanja novog regulatornog okvira. Ko će od IT stručnjaka zaista moći da ostane u sferi paušalnog oporezivanja? U kojoj meri će predloženi poreski podsticaji kompenzovati poreske benefite koje je sadašnja praksa omogućavala? Pod kojim uslovima će podsticaji moći da se koriste i koliko dugo?

U prethodnom periodu, zakonodavac je omogućio određeni broj novih poreskih podsticaja koji su namenjeni ekskluzivno kompanijama koje se bave inovacionom delatnošću. Koji su to podsticaji u smislu poreza na dohodak i poreza na dobit i koji su uslovi za primenu istih?

Stručnjaci TPA će iz praktične perspektive analizirati sledeće teme:

  • Podsticaji predviđeni za kompanije koje se bave inovacionom delatnošću sa aspekta poreza na dohodak građana;
  • Podsticaji predviđeni za kompanije koje se bave inovacionom delatnošću sa   aspekta poreza na dobit pravnih lica;
  • Preduzetnik paušalac – pravna regulativa i dosadašnja praksa;
  • Preduzetnik paušalac – šta nam donose izmene zakona u 2020. godini i kako ih primeniti?

Registrujte se na sledećoj adresi:

https://www.tpa-group.rs/sr/seminar_it_i_finansije/

Za dodatne informacije vezane za registraciju kontaktirajte našu kancelariju na: 011/ 655 88 00
Radni jezik seminara je srpski. Nije obezbeđen prevod na engleski jezik.
Kotizacija se ne naplaćuje, a broj mesta je ograničen.

Obezbedite svoje mesto i prijavite se najkasnije do 22. novembra 2019. godine!

Kontakt
Publikacije

Study: Real Estate investments in CEE/SEE 2020

Transfer Pricing in Central and South Eastern Eur…

Izveštaj o transparentnosti za 2019. godinu.

Incentives for Energy Efficiency in CEE/SEE

SEE Tax Desk

Investiranje u Crnu Goru

Study: How expensive is work? Country comparison

Real Estate Services in CEE/SEE

Investiranje u Slovačku

Investiranje u Sloveniju