Nacrt zakona o ulaganjima

31. јула 2015 | Vreme čitanja: 2 min

  • Radi podsticanja ulaganja, ulagačima su ponuđeni poreski podsticaji, carinski podsticaji, podsticaji u okviru  sistema obaveznog socijalnog osiguranja kao i oblici dodele državne pomoći.
  • Za podršku ulaganjima predviđa se formiranje Saveta za ekonomski razvoj, Razvojne agencije Srbije, Kancelarije za investicije na lokalnom nivou odnosno na nivou autonomne pokrajine, kao i formiranje projektnih timova.
  • Prema značaju ulaganja nacrt razlikuje ulaganje od lokalnog značaja, regionalnog značaja i ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Da li se konkretno ulaganje kvalifikuje za mere podsticaja određuje se prema kriterijumima koje zavisno od vrste ulaganja određuje Lokalna samouprava, Vlada Republike Srbije, odnosno Autonomna pokrajina.
  • Za dodelu državne pomoći, kao mera podsticaja ulaganja, objavljuje se javni poziv. Za ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju dodela državne pomoći vrši se bez objave javnog poziva a o samoj  dodeli pomoći odlučuje Savet za ekonomski razvoj.
  • Ulagač ima pravo da sve isprave podnosi i javne isprave podiže preko Kancelarije za investicije.
  • Na zahtev ulagača formira se i Projektni tim koji sa ulagačem može zaključiti investicioni sporazum kojim se navode sve isprave i podaci koje ulagač mora podneti kako bi mu bile, u dogovorenom roku, izdate sve javne isprave koje ulagaču omogućavaju da otpočne svoje ulaganje. Samim investicionim sporazumom ne dodeljuju se podsticaji ulaganja.
  • Vlada može da zaključi Poseban investicioni ugovor sa ulagačem kojim se mogu pružiti i dodatne pravne garancije i posebni podsticaji za ulaganje od posebnog značaja, kao što su preuzimanje obaveze izgradnje određenih objekata i mreže infrastrukture , sporazum o arbitraži, klauzula fiskalne stabilizacije, druge klauzule uobičajene u međunarodnom investicionom pravu za investicione ugovore u konkretnoj privrednoj grani  i drugi podsticaji u skladu sa zakonom.
taxnewsletter_jul2015_srb_0.pdf