Monika Andrić Vučićević

  • Partner u TPA Srbija

  • Ovlašćeni računovođa (Savez računovođa i revizora Srbije)

Monika Andrić Vučićević je rukovodilac odeljenja za računovodstvo i vodi tim od više od 15 profesionalaca.

Pre pridruživanja kompaniji TPA Srbija,11 godina je radila za vodećeg svetskog računovodstvenog konsultanta.

Ima bogato iskustvo, sa više od 15 godina u računovodstvu, obračunu zarada, izveštavanju za menadžment (IFRS) i savetovanju u vezi sa poreskim propisima.

Ostale stručne oblasti su: PDV, porez na dobit, priprema finansijskih izveštaja, savetovanje u oblasti ljudskih resursa, podrška reviziji, podrška u poreskim kontrolama, SAP, kao i optimizacija procesa u računovodstvu.

Publikacije

Real Estate investments in CEE/SEE

Transfer Pricing in Central and South Eastern Eur…

Incentives for Energy Efficiency in CEE/SEE

SEE Tax Desk

Investiranje u Crnu Goru

Study: How expensive is work? Country comparison

Real Estate Services in CEE/SEE

Investiranje u Slovačku

Investiranje u Sloveniju

Investiranje u Poljsku