Društvo TPA Revizija Beograd – objavljen Izveštaj o transparentnosti za 2019. godinu.

20/03/2020

Društvo TPA Revizija d.o.o. Beograd je osnovano 16. maja 2011. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću, upisano je u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre Rešenjem br. BD. 57882/2011, i upisano je u Registar preduzeća za reviziju Ministarstva finansija Republike Srbije 2011. godine na osnovu Rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije broj 023-02-324/2011-16.

Društvo TPA Revizija d.o.o. Beograd je objavilo Izveštaj o transparentnosti za 2019. godinu. Ovaj Izveštaj o transparentnosti je sastavljen u skladu sa zahtevima člana 20. Zakona o reviziji Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 62/2013 i 30/2018) i Pravilnikom o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 114/2013 i 92/2018).

Izveštaj možete pogledati i preuzeti OVDE.