Investiranje u Češku Republiku

2021. godina donosi opsežne promene u oblasti poreza, dažbina i doprinosa u zemljama centralne i jugoistočne Evrope.

Češki poreski sistem i poreske reforme u 2021. godini

TPA nudi pregled najvažnijih novina u sledećim zemljama u regionu centralno-istočne Evrope i jugoistočne Evrope:

 • Albanija
 • Austrija
 • Bulgarska
 • Hrvatska
 • Češka Republika
 • Mađarska
 • Poljska
 • Rumunija
 • Srbija
 • Slovačka
 • Slovenija

Strukturiran pregled poreskih sistema ovih zemalja je dostupan u našim „Investing In…“ brošurama, koje se objavljuju jednom godišnje na engleskom i na nemačkom jeziku.

Poručite „Investiranje u Češku Republiku“ brošuru potpuno besplatno putem našeg sajta

Publikacije

Real Estate investments in CEE/SEE

Transfer Pricing in Central and South Eastern Eur…

Incentives for Energy Efficiency in CEE/SEE

SEE Tax Desk

Investiranje u Crnu Goru

Study: How expensive is work? Country comparison

Real Estate Services in CEE/SEE

Investiranje u Slovačku

Investiranje u Sloveniju

Investiranje u Poljsku