Novosti
Publikacije

Investiranje u Srbiju

Investiranje u Crnu Goru

Investiranje u Albaniju

Investiranje u Austriju

Investiranje u Bugarsku

Investiranje u Češku Republiku

Investiranje u Hrvatsku

Investiranje u Mađarsku

Investiranje u Poljsku

Investiranje u Rumuniju

Investiranje u Slovačku

Investiranje u Sloveniju

TPA u Srbiji

TPA jedna je od vodećih kompanija u oblasti računovodstva, poreskog savetovanja i revizije u Srbiji.

TPA Grupa

TPA Grupa jedna je od vodećih kompanija u oblasti računovodstva, poreskog savetovanja i revizije u Srbiji kao i u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Imamo 1.700 zaposlenih koji rade u 30 kancelarija koje se bave porezima i revizijom u Albaniji, Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Republici Češkoj, Mađarskoj, Crnoj gori, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Baker Tilly International

Zahvaljujući našoj saradnji sa mrežom Baker Tilly International, 12 zemalja nezavisne TPA grupe je povezano na globalnom nivou, a mi smo u mogućnosti da pružimo kvalitetne usluge u svim glavnim poslovnim centrima i regionima sveta. Više o Baker Tilly International.

Baker Tilly Europe Alliance

Mi – TPA Srbija i TPA grupa  kreirali smo saradnju sa Baker Tilly Europe, renomiranom konsultantskom kompanijom Baker Tilly iz Nemačke i globalnom mrežom Baker Tilly International.