Novosti

Novi u Crnoj Gori: TPA partner Dušanka Ivović…

Od decembra 2018. godine Dušanka Ivović je, kao partner u Crnoj Gori, ojačala TPA grupu. Odgovorna je za osnivanje...

12.12.2018

TPA Srbija – Najbolji poreski i finansijski s…

Tokom gala ceremonije srpskog izdanja „CIJ Nagrada”, koja je održana 4. decembra 2018. godine, TPA Srbija je dobila nagradu...

05.12.2018

MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima

Privredna društva koja primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu „MRS/MSFI), u mogućnosti su...

18.11.2018

Porez na imovinu za mikro, mala i srednja pre…

Ministarstvo finansija je izdalo mišljenja br. 430-00-00835/2017-04 i br. 430-00-00073/2018-04, oba 13. avgusta 2018. godine, koji navode da pravna...

28.10.2018

IT i Finansije – aktuelne teme iz oblasti fin…

TPA je 11. oktobra organizovao seminar posvećen aktuelnim temama iz oblasti finansija, računovodstva i poreza koje se tiču IT...

25.10.2018

Novi Partner u TPA Srbija: Monika Andrić Vuči…

Čestitamo našem stručnjaku za računovodstvo u Srbiji: Monika Andrić Vučićević je imenovana za partnera u TPA Srbija. Imenovanje i potpisivanje...

28.09.2018

Podsticaj zapošljavanja mladih

Od 1. oktobra 2018. godine, kreće primena podsticajnih mera zapošljavanja mladih započinjanjem sopstvenog posla i to kroz oslobađanje od...

27.09.2018

SEE Tax Desk – jedinstveni kontakt

S obzirom na to da je uočena potreba za postojanjem regionalnog sedišta u regionu Jugoistočne Evrope, a u svrhu...

07.08.2018

Ulaganje u nepokretnosti- poreski aspekti

U poslednjih nekoliko godina, ulaganje u nepokretnosti postaje veoma popularno. Da biste ostvarivali profit u dužem vremenskom periodu treba da...

26.07.2018

Pripremite se za SAP implementaciju

Dobra strategija implementacije podrazumeva da ste dobro pripremljeni, sposobni da održite fokus na prvobitno utvrdjenom planu vašeg projekta i...

28.05.2018

Publikacije

Investiranje u Albaniju

Investiranje u Austriju

Investiranje u Bugarsku

Investiranje u Češku Republiku

Investiranje u Hrvatsku

Investiranje u Mađarsku

Investiranje u Poljsku

Investiranje u Rumuniju

Investiranje u Slovačku

Investiranje u Sloveniju

Investiranje u Srbiju

TPA u Srbiji

TPA jedna je od vodećih kompanija u oblasti računovodstva, poreskog savetovanja i revizije u Srbiji.

TPA Grupa

TPA Grupa jedna je od vodećih kompanija u oblasti računovodstva, poreskog savetovanja i revizije u Srbiji kao i u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Imamo oko 1.000 zaposlenih u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Češkoj Republici, Mađarskoj i Albaniji.