Bojan Žepinić

  • Partner u TPA Srbija

  • Član Upravnog odbora TPA Grupe

  • Predavač i stručni autor

Bojan Žepinić je direktor naše kancelarije u Srbiji. Partner je u TPA Srbija od 2010. godine i odgovoran je za celokupno poslovanje kompanije.

On je specijalizovan za poresko savetovanje i poreske postupke. Stručne oblasti Bojana Žepinića su M&A (spajanja i pripajanja), strane investicije, prodaja imovine i kapitala, finansiranje, restrukturiranje, korporativno i oporezivanje fizičkih lica, kao i PDV.

Publikacije

Real Estate investments in CEE/SEE

Transfer Pricing in Central and South Eastern Eur…

Incentives for Energy Efficiency in CEE/SEE

SEE Tax Desk

Investiranje u Crnu Goru

Study: How expensive is work? Country comparison

Real Estate Services in CEE/SEE

Investiranje u Slovačku

Investiranje u Sloveniju

Investiranje u Poljsku