CFO istraživanje

Kompanija TPA Srbija sprovodi godišnje istraživanje koje ima za cilj sticanje informacija o tržišnim trendovima u privredi, ali i o planovima reorganizacije pravnih lica iz ugla rukovodilaca sektora finansija. Poseban aspekt je posvećen izazovima u sektoru finansija globalnih i domaćih kompanija. Na ovaj način rezultati istraživanja mogu biti od pomoći finansijskim direktorima, ali i drugim rukovodiocima sektora kompanija za kvalitetnije planiranje i donošenje odluka.