Thomas Haneder

  • Nemački desk za kancelarije u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori

  • Sertifikovani stručnjak za MSFI/MRS

  • Predavač i stručni autor

Thomas Haneder je odgovoran za razvoj i organizaciju naše Grupe u Jugoistočnoj Evropi. Konkretno, on je šef naših kancelarija u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Kao rezultat višegodišnjih aktivnosti u ovom regionu, on je postao stručnjak za Jugoistočnu Evropu i savetuje kompanije koje ulaze na posmatrano tržište. On je specijalista za međunarodne poreske zakone, transferne cene i poreska strukturiranja prekograničnih investicija i transakcija.

 

Publikacije

Real Estate investments in CEE/SEE

Transfer Pricing in Central and South Eastern Eur…

Incentives for Energy Efficiency in CEE/SEE

SEE Tax Desk

Investiranje u Crnu Goru

Study: How expensive is work? Country comparison

Real Estate Services in CEE/SEE

Investiranje u Slovačku

Investiranje u Sloveniju

Investiranje u Poljsku