Thomas Haneder

  • Nemački desk za kancelarije u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori

  • Sertifikovani stručnjak za MSFI/MRS

  • Predavač i stručni autor

Thomas Haneder je odgovoran za razvoj i organizaciju naše Grupe u Jugoistočnoj Evropi. Konkretno, on je šef naših kancelarija u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Kao rezultat višegodišnjih aktivnosti u ovom regionu, on je postao stručnjak za Jugoistočnu Evropu i savetuje kompanije koje ulaze na posmatrano tržište. On je specijalista za međunarodne poreske zakone, transferne cene i poreska strukturiranja prekograničnih investicija i transakcija.

 

Publikacije

Sustainability Report 2022