Baker Tilly TPA

Revizija

Osim revizija i pregleda godišnjih finansijskih izveštaja, TPA Revizija vam nudi i ostale usluge revizije za posebne namene i ostale usluge uveravanja, kao i stručno znanje u oblasti poslovnog savetovanja i međunarodnog računovodstva (MSIF/MSFI za MSP).