Baker Tilly TPA

Poresko savetovanje

TPA je najveća konsultantska kuća iz oblasti poreskog savetovanja u Austriji i među najjačim u Srbiji. Kvalitetno savetovanje na području poreskih pitanja zahteva detaljno poznavanje pravnih propisa, kao i sposobnost tačne procene situacije i potreba klijenata. Naši poreski savetnici sposobni su da dovoljno rano identifikuju poreske rizike i mogućnosti za poresku optimizaciju, i na taj način svojim klijentima pruže visokoprofesionalne usluge.

 

TPA u Beogradu