Činjenice i cifre o Grupi TPA

Grupa TPA je jedna od kompanija koja je vodeći poreski savetnik i koja pruža usluge revizije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Imamo 1.700 zaposlenih koji rade u 30 kancelarija koje se bave porezima i revizijom u Albaniji, Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Republici Češkoj, Mađarskoj, Crnoj gori, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji..

The TPA Group

  Zaposleni: 1,700
  Zemlje: 12
  Kancelarije za poreze i reviziju:  30

Baker Tilly International

   Firme članice: 122
   Zemlje: 146
  Zaposleni: 36,000

Naše usluge u zemljama centralne i jugoistočne Evrope obuhvataju

  • savetodavne usluge o porezima
  • računovodstvo i platne spiskove
  • revizije 
  • pružanje saveta
  • i više od toga

Najviši kvalitet, razvoj našeg know-how u hodu i posebno razumevanje situacija i potreba naših klijenata predstavljaju važne osobine našeg rada.

Regionalni koreni. Mreža u celom svetu.

Grupa TPA je nezavisan član grupacije Baker Tilly Europe Alliance i na taj način je u stanju da pruži svojim klijentima mrežu u celom svetu koja se sastoji od poreskih savetnika, revizora i konsultanata.

Sada za sutra

Baker Tilly International  je svetska asocijacija pravno samostalnih poreskih konsultanata, revizora i poslovnih konsultanata. Mreža Baker Tilly International se u ovom trenutku sastoji od 126 nezavisnih firmi članica u 145 zemalja sa više od 34.000 zaposlenih, što je čini da bude među prvih 10 globalnih konsultantskih mreža. Sa svojom mrežom možemo našim klijentima da pružimo visokokvalitetne, profesionalne usluge u svim privredno značajnim gradovima i regionima u celom svetu.