Nemački i engleski ‘desk’

Savete vam dajemo na vašem jeziku – nemački i engleski „desk“

Mi gledamo na uspešno pružanje konsultantskih usluga u vezi poreza, na reviziju orijentisanu na rezultat i na konsultantske usluge u vezi poslovanja kao na poslovanje licem u lice. Prema našem mišljenju, lična komunikacija između vas i vašeg odgovarajućeg konsultanta je od ogromnog značaja za uspeh vaših konsultacija.


Govorimo vaš jezik. Poslovanje licem u lice.

Kada se radi o konsultacijama o porezima, knjigovodstvu i finansijskom izveštavanju, konsultantskim uslugama u vezi revizije i menadžmenta, ne radi se samo o tome da „oni drugačije rade stvari“ u drugim zemljama, već o tome da postoje različite kulture, tržišta, zakoni, jezici i još mnogo toga što treba uzeti u obzir.

Podrazumeva se:
nema nikakvih jezičkih barijera u našim savetima.

S obzirom da smo međunarodna korporacija, sa nama možete poslovati licem u lice na bilo kojoj od naših lokacija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Da bi se izbegli bilo kakvi stručni nesporazumi ili izvori grešaka, mi vam nudimo ne samo lokalni jezik već i nemački i engleski „desk“.

Na taj način, partneri i zaposleni na svakoj lokaciji u centralnoj i jugoistočnoj Evropi mogu da vas savetuju ne samo na odgovarajućem domaćem jeziku već i na nemačkom, odnosno engleskom. Na taj način možemo da isključimo mogućnost teškoća u razumevanju i izvore grešaka koje bi mogle da nastanu u nekom konkretnom području stručnog znanja.

. TPA: Sve lokacije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi
. TPA poreske i finansijske vesti iz 11 zemalja u centralnoj i jugoistočnoj Evropi
. Naši specijalisti za poreze i reviziju garantuju optimalnu uslugu za sve klijente