Dobrodošli u TPA Grupu!

Da li tragate za partnerom koji razume vaše potrebe? Koji govori vaš jezik, poznaje poslovanje kojim se bavite i koji će strpljivo saslušati ono što vas brine?

U tom slučaju je TPA Grupa pravi poslovni partner za vas. Naše najvažnije alatke nisu džepni računari, ogromni tabelarni pregledi ili najnovije tehnologije, već oko koje sve pomno posmatra, uho koje sve pažljivo sluša, dobar nos i pošten razgovor.

Samo oni koji komuniciraju na ravnopravnim osnovama i koji se mogu identifikovati sa svakim projektom naći će rešenje koje im najviše odgovara. To je ono što mi podrazumevamo pod pojmom poslovanje licem u lice, i upravo to radimo. I stalno tako, na regionalnom i na međunarodnom nivou. Na poljima pružanja saveta o porezima, računovodstva, revizije i davanja saveta opšte prirode.

12 zemalja. 1 kompanija. TPA Grupa.

TPA Grupa vam stoji na raspolaganju u zemljama centralne i jugoistočne Evrope: u Albaniji, Austriji, Bugarskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Republici Češkoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Oko 1.850 zaposlenih koji rade na 30 lokacija u dvanaest zemalja vode brigu o onome što vas brine.

TPA Grupa: regionalni koreni. Mreža u celom svetu.

TPA Grupa je nezavisan član alijanse „Baker Tilly Europe“ i zahvaljujući toj činjenici u stanju je da svojim klijentima obezbedi mrežu u celom svetu savetnika za poreska pitanja, revizore i konsultante.

Zbog naše povezanosti sa mrežom „Baker Tilly International“, dvanaest zemalja nezavisne TPA Grupe savršeno je povezano na globalnom nivou i u stanju smo da pružamo usluge visokog kvaliteta u svim glavnim poslovnim centrima i regionima sveta.

Mreža „The Baker Tilly International“ u ovom se trenutku sastoji od 126 nezavisnih članova u 150 zemalja i ukupno zapošljava preko 41.360 lica u 703 kancelarija. Na taj način ona je među prvih 10 globalnih konsultantskih mreža.

Video: The TPA Group