Optimizacija obračuna poreza na dohodak

| Vreme čitanja: 1 min

Ova oblast posebno je predmet izmena i dopuna. Dobro je imati partnera koji je uvek u toku i koji sada zna koje će se nove mogućnosti javiti sutra.

Naši stručnjaci će pronaći najbolje poresko rešenje za vas i savetovati vas kada su u pitanju porez na dohodak i socijalno osiguranje.

Između ostalog, nudimo vam sledeće usluge:

  • provera obračuna zarada i drugih prihoda fizičkih lica,
  • pronalaženje najboljeg rešenja za isplatu zarada osnivačima i direktorima,
  • planiranje i obračun penzija,
  • analiza različitih tipova ugovora o angažovanju fizičkih lica: ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o autorskom delu,
  • podrška kod obračuna doprinosa za socijalno osiguranje,
  • može li poslodavac dati više? (Saveti po pitanju nagrađivanja i benefita, npr. bonusa, jubilarnih nagrada, kompanijskih automobila i slično),
  • podela profita zaposlenima i
  • pomoć pri pronalaženju najboljeg rešenja za prestanak radnog odnosa