Osnivanje privrednih društava

| Vreme čitanja: 1 min

Osnivanje novih privrednih društava je više od puke administrativne radnje. Potrebna je dobra priprema i dobar savet. Preduzetnički duh i jasna poslovna ideja formiraju centralnu osnovu za uspešno osnivanje i poslovanje privrednog društva, ali odabir odgovarajuće pravne forme, način finansiranja, optimalno korišćenje poreskih olakšica i realističan biznis plan su od velikog značaja za početnike u preduzetništvu.

Stručnjaci u TPA mogu vas pratiti na vašem putu ka samostalnom poslovanju i mogu vam ponuditi sveobuhvatno savetovanje i administrativnu podršku u ovoj oblasti.

U TPA pronaćićete pouzdanog partnera koji radi u vašem interesu i u tom svetlu ispitaće različite aspekte, uključujući:

  • ekonomske,
  • privredno-pravne,
  • poresko-pravne i
  • socijalno osiguranje;

koji igraju presudnu ulogu u osnivanju privrednih društava, ali u kasnijem prenosu vlasništva ili nasleđivanju.