Podrška kod poresko-kaznenih postupaka

| Vreme čitanja: 1 min

Kada dođe do prekršajnih i krivičnih postupaka koji uključuju poreze i finansije, obrazovani eksperti su najkompetentniji u zaštiti vaših interesa. Kod ovih situacija, klijenti kao i sudovi se uvek vraćaju da potraže mišljenje eksperata u TPA.

Na polju prekršajnih i krivičnih postupaka koji se odnose na finansijsko poslovanje, možemo vam ponuditi podršku u vidu sledećih usluga:

  • podrška u poresko-pravnim postupcima (analiza zapisnika, izrada primedaba na zapisnik, analiza prvostepenog rešenja, žalbeni postupak, upravni spor),
  • podrška u izvršnom postupku,
  • stručna mišljenja za finansijski krivična dela,
  • analizu rizika poreskih aranžmana po krivičnom zakonu (krug počinilaca, moguće kazne i ukupne odgovornosti) i
  • podršku advokatskom timu u krivičnom postupku.