Poreski Due Diligence

| Vreme čitanja: 1 min

Putem poreskog due diligence-a se analiziraju eventualni poreski rizici predmeta transakcije. Pažljiva analiza i procena u kontekstu potencijalne transakcije postaje sve važnija i važnija (“due diligence”), kako bi se asimetričnost informacija između prodavca i kupca eliminisala, a i kako bi se prednosti i rizici predmeta transakcije pravilno procenili, da bi se sve prepreke konačnom dogovoru na vreme identifikovale.

TPA vam može ponuditi sledeće, vezano za poresku podršku kod transakcija:

  • optimalno poresko rešenje za aktivnosti kompanije, iz perspektive kupca i prodavca,
  • poreski-optimalno finansiranje,
  • poresko strukturiranje nakon akvizicije,
  • minimiziranje transakcijskih troškova,
  • korišćenje gubitaka i ostalih olakšica koje su se ranije javili,
  • poreski Due diligence i
  • podrška u pregovaranju.