Finansijski Due Diligence

| Vreme čitanja: 1 min

Termin „Due Diligence“ podrazumeva temeljno, sistematsko i detaljno istraživanje, ispitivanje i analizu podataka prilikom planirane investicije, preuzimanja i spajanja kompanija ili obelodanjivanje informacija od strane konkretne kompanije.

Tokom obavljanja finansijskog Due Diligence-a, naša podrška obično podrazumeva sledeće vrste aktivnosti:

 • Analizu finansijske situacije
 • Pregled važnih računovodstvenih dokumenata radi ocene promena računovodstvenih politika i procena
 • Analizu ugovora zaključenih sa kupcima, dobavljačima i zaposlenima sa osvrtom na efekat koji imaju na imovinu i prihode kompanije
 • Obračun kupovne cene i relevantnih pokazatelja ostvarenog rezultata (EBITDA, EBIT itd.)
 • Analizu prihoda od prodaje i ostvarenih marži po sektorima kompanije
 • Ispitivanje postojećih finansijskih prognoza i projektovanje alternativa

Usluge koje nudimo vezane za Due Diligence

 • Utvrđivanje postojanja mogućih razloga za odustajanje od ispunjenja ugovornih obaveza.
 • Analiza poslovanja kako bi se identifikovali važni pokretači i presudni faktori uspeha i rizika
 • Saveti o strukturiranju akvizicije (transakcije)
 • Procena vrednosti targeta
 • Podrška u definisanju i pregovaranju kupovne cene

Pored finansijskog Due Diligence-a, poreski Due Diligence je od velikog značaja u procesima akvizicija kompanija. Stručnjaci iz našeg poreskog odeljenja su visoko kvalifikovani i poseduju značajno iskustvo u ovoj oblasti.

 

Poslovno savetovanje