Savetovanje u vezi sa primenom međunarodnih računovodstvenih standarda

| Vreme čitanja: 1 min

Ako vam je potrebna podrška u pripremi i sprovođenju novih računovodstvenih standarda koji su ponekad veoma složeni, ili imate neka druga pitanja u vezi sa njima, obratite se svom TPA savetniku.

Zahvaljujući velikom iskustvu u primeni međunarodnih računovodstvenih standarda, svojim klijentima nudimo sledeće usluge:

  • savetovanje pri promeni računovodstvenog sistema na MSFI / MSFI za MSP
  • sastavljanje posebno prilagođenih korporativnih priručnika
  • sastavljanje ili revizija finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI / MSFI za MSP
  • sastavljanje ili revizija paketa izveštajnih paketa
  • testovi obezvređenja

 

Poslovno savetovanje