Savetovanje u vezi sa subvencijama

| Vreme čitanja: 1 min

TPA vam može ponuditi, između ostalog, sledeće usluge u vezi sa EU fondovima:

 • istraživanje i razvoj, savetovanje vezano za tehnologiju i inovacije; projektni menadžment
 • procene vrednosti patenata (na primer, kao osnova za novo finansiranje)
 • sudije izvodljivosti za nove visokotehnološke (high-tech) kompanije, proizvode, procese, itd
 • optimizacija poslovanja i finansijskih planova (uključujući finansiranje, subvencije)
 • savetovanje vezano za nacionalne i EU subvencije u Austriji (npr. uspostavljanje visokotehnoloških kompanija, investicije, istraživanje i razvoj, projekti u oblasti zaštite životne sredine i energetike, itd)
 • savetovanje vezano za nacionalne i EU subvencije u svim državama Jugo-istočne Evrope i svim zapadnim EU članicama
 • studije izvodljivosti vezane za subvencije, priprema i optimizacija prijava za subvencije
 • saveti za „indirektne subvencije“ u svim državama članicama EU (putem poreskih olakšica, zemljišta, itd)
 • lobiranje u EU i upravljanje projektima za kompleksne EU projekte
 • revizije u skladu sa EU zahtevima za preduzeća, istraživače, lokalne vlasti, udruženja, nevladine organizacije, itd.
 • Vrednovanje tehnologija, patenata, licenci, tehničkih projekata
 • Saveti vezani za potragu i sticanje patenata, tehnologija, kompanija
 • Priprema studija i savetovanja za ministarstva, agente, udruženja, lokalne vlasti, itd.

 

Poslovno savetovanje