Spajanja / Pripajanja

| Vreme čitanja: 1 min

U oblasti spajanja i pripajanja (M&A) postoje mogućnosti i šanse za kompanije svih veličina i u svakoj oblasti da povećaju svoju vrednost. Ovi korporativni izazovi, međutim, mogu, takođe, biti praćeni značajnim rizicima za kompaniju i donosioce odluka u kompaniji. Zbog činjenice da takve transakcije nisu deo svakodnevnog kompanijskog poslovanja, preporučujemo da potražite pomoć nekog od naših stručnjaka.

Naša filozofija kombinovanog konsaltinga nudi idealnu osnovu za usluge koje pružamo u okviru finansijskih rešenja kroz međusobnu saradnju stručnjaka iz različitih specijalizovanih oblasti, tržišta, poreskih i drugih eksperata.

Usluge koje nudimo:

  • Sveobuhvatna podrška tokom transakcije, priprema i izvršenje kompletnih M&A procesa
  • Procena biznis planova, izrada materijala koji se odnose na ponudu i informacionog memoranduma
  • Podrška u potrazi za kupcima/prodavcima
  • Priprema i podrška u pregovorima sa investitorima
  • Procene zasnovane na DNT i/ili uporednim modelima
  • Finansijski, komercijalni, menadžment i poreski Due Diligence
  • Rukovođenje integracijom u periodu nakon pripajanja.

 

Poslovno savetovanje