Izrada statutarnih finansijskih izveštaja

| Vreme čitanja: 1 min

Za vaše potrebe izrađujemo redovne i vanredne finansijske izveštaje u skladu sa zakonskim rokovima.

Finansijski izveštaji obuhvataju:

  • bilans stanja,
  • bilans uspeha,
  • izveštaj o tokovima gotovine,
  • izveštaj o promenama na kapitalu,
  • napomene uz finansijske izveštaje i
  • statistički aneks.

Finansijski izveštaji malih pravnih lica koja nisu obavezna da primenjuju MRS/MSFI, odnosno koja javnom ponudom ne izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, kao i finansijski izveštaji preduzetnika obuhvataju: Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički aneks.