Knjigovodstvene usluge

| Vreme čitanja: 1 min

  • vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa, nadzorne knjige,
  • vođenje evidencija: dugotrajne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plata radnika, analitike po mestima troška i ostalih evidencija i
  • izrada računovodstvenih politika