Obračun zarada

| Vreme čitanja: 1 min

Značaj ispravnog obračuna i plaćanja poreza na dohodak i doprinosa nije potrebno preterano analizirati. Mi ćemo vam skrenuti pažnju na nekoliko razloga zašto biste poverili ovaj posao eksternim ekspertima, a to su: kaznena odgovornost u slučaju neispravnog obračuna i plaćanja, izloženost naknadnim odštetnim zahtevima radnika, reputacioni rizik, zaštita informacija o zaradama, itd.

Ova usluga obuhvata:

  • administraciju koja uključuje prijave i odjave radnika, čuvanje trajne kadrovske dokumentacije,
  • obračun plata i drugih prihoda fizičkih lica, izradu i pripremu naloga za plaćanje i
  • izradu svih propisanih mesečnih i godišnjih izveštaja prema finansijskim i poreskim institucijama, kao i prema radnicima
  • štampanje naloga za prenos, odnosno elektronsko slanje podataka banci ili Društvu