Revizija godišnjih finansijskih izveštaja

| Vreme čitanja: 1 min

Cilj, kako zakonski obavezne tako i dobrovoljne revizije, jeste da se utvrdi da li su finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa domaćom regulativom i međunarodnim standardima (MSFI / MSFI za MSP).

Revizija finansijskih izveštaja za sve naše klijente sprovodi se u skladu sa lokalnim i međunarodnim standardima, nevezano od tipa revizije koji se obavlja.

Naš pristup reviziji je zasnovan na otklanjanju rizika (u skladu sa lokalnom regulativom kao i Međunarodnim standardima revizije). Revizija koju nudimo obuhvata i analizu poslovnih procedura i implementaciju kontrola u organizaciji, kao i njihov efekat na efikasnost sistema internih kontrola.

Našim klijentima nudimo sledeće usluge:

  • Reviziju pojedinačnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja privrednih društava
  • Reviziju godišnjih finansijskih izveštaja fondacija, udruženja i neprofitnih organizacija
  • Revizija grupnih izveštajnih paketa
  • Pregled finansijskih izveštaja

 

Revizija