Baker Tilly TPA

PDV oporezivanje prekograničnog prometa

Prilikom prekograničnog poslovanja, PDV trošak može vrlo lako postati problem. Samo efikasnim upravljanjem PDV aspektima međunarodnog poslovanja ovi rizici se mogu izbeći, administrativni troškovi se mogu smanjiti i pod određenim okolnostima može se steći prednost u odnosu na konkurenciju.

Naši klijenti mogu računati na stručnost TPA i Baker Tilly Evropske PDV grupe. Mi ćemo vas podržati kod upravljanja vašim međunarodnim PDV rizicima i izloženostima, kao i u projektovanju međunarodnog lanca vrednosti - unutar Evrope i van nje.

Naši stručnjaci mogu naći najbolja poreska rešenja za vas. Možemo vam ponuditi:

  • strukturiranje povezanih novčanih tokova sa stanovišta PDV-a,
  • praktičan pristup pri izradi PDV izveštaja o međunarodnim poslovnim transakcijama,
  • brzu provera podataka o PDV-u,
  • PDV usluge, uz primenu specifičnih znanja i iskustava naših filijala, posebno u oblasti poslovanja sa nepokretnostima, finansijskih usluga i komunalne delatnosti,
  • podršku u tripartitnim poslovnim transakcijama, kao i u poslovima prometa robe putem poštanskih servisa i
  • podršku u domaćim i inostranim revizijama PDV-a.