PDV oporezivanje prekograničnog i lokalnog prometa

| Vreme čitanja: 1 min

Prilikom prekograničnog poslovanja, PDV trošak može vrlo lako postati problem. Samo efikasnim upravljanjem PDV aspektima međunarodnog poslovanja ovi rizici se mogu izbeći, administrativni troškovi se mogu smanjiti i pod određenim okolnostima može se steći prednost u odnosu na konkurenciju.

Naši klijenti mogu računati na stručnost TPA i Baker Tilly Evropske PDV grupe. Mi ćemo vas podržati kod upravljanja vašim međunarodnim PDV rizicima i izloženostima, kao i u projektovanju međunarodnog lanca vrednosti – unutar Evrope i van nje.

Naši stručnjaci mogu naći najbolja poreska rešenja za vas. Možemo vam ponuditi:

  • strukturiranje povezanih novčanih tokova sa stanovišta PDV-a,
  • praktičan pristup pri izradi PDV izveštaja o međunarodnim poslovnim transakcijama,
  • brzu provera podataka o PDV-u,
  • PDV usluge, uz primenu specifičnih znanja i iskustava naših filijala, posebno u oblasti poslovanja sa nepokretnostima, finansijskih usluga i komunalne delatnosti,
  • podršku u tripartitnim poslovnim transakcijama, kao i u poslovima prometa robe putem poštanskih servisa i
  • podršku u domaćim i inostranim revizijama PDV-a.