Važnost analize kvaliteta zarade

8. априла 2022 | Vreme čitanja: 3 min

Priprema za potencijalnu akviziciju

Kada se sklapa preliminarni ugovor o kupovini kompanije, smatra se mudrim da kupac angažuje nezavisne profesionalce da sprovedu kvalitetnu studiju zarade kako bi potvrdili kupčevu realnu sliku. Analize zarade obuhvata niz elemenata. Sledi kratka lista neophodnih razmatranja prilikom određivanja odgovarajućeg obima studije kvaliteta zarada.

  1. Studija kvaliteta zarade nije revizija

Klijenti se često pitaju zašto postoji potreba da se uradi kvalitetna studija zarada kada je predmetna kompanija već sprovela reviziju. Postoji nekoliko razlika između revizije i studije kvaliteta zarade.

  1. Šta daje zaradi kvalitet?“

Da bi se mera zarade smatrala visokokvalitetnom, ona mora odražavati slobodan novčani tok i mora biti održiva. Zarada koja je „vezana” na računima potraživanja, na primer, nema veliku vrednost jer, iako je priznata, još uvek nije realizovana. U istom smislu, zarade koje nisu održive zbog potcenjenih troškova zbog nepopunjene izvršne pozicije, na primer, precenjivale bi održivu zaradu.

  1. Uticaj neto obrtnog kapitala

Povremeno se od nas traži da se fokusiramo samo na EBITDA-u i zanemarimo neto obrtni kapital. Međutim, kupci treba da imaju na umu da prilagođavanja neto obrtnog kapitala može uticati na zarade. Na primer, ako bonusi nisu obračunati, već samo evidentirani kada su isplaćeni, razlika između pravilnog evidentiranja obračuna na početnom i krajnjem bilansu stanja može uticati na zaradu osim ako su iznosi bonusa plaćeni u svakom periodu identični.

  1. Prilagođavanja prodavca

Prodavčevo prilagođavanje EBITDA-i obično uključuje troškove koji se ne ponavljaju. Studija za kupca treba da obuhvati validaciju ovih tvrdnji uključujući pribavljanje originalne dokumentacije. Procene ne bi trebalo da se prihvataju i obrazloženje za svako prilagođavanje treba da se ospori.

  1. Prilagođavanje temeljne analize (due diligence)

Ova prilagođavanja su ona koja je identifikovao tim za due dilligence i mogu uključivati zanemarene jednokratne troškove, računovodstvene greške, efekte neevidentiranih ili nedovoljno evidentiranih obaveza. Broj ovih prilagođavanja treba da pruži kupcu ne samo bolje razumevanje ekonomske zarade, već i da pruži uvid u kvalitet informacija kompanije i snagu finansijskog tima.

  1. Druga razmatranja

Druge procedure provere koje bi mogle da pruže uvid u kvalitet zarade o kojima bi trebalo da razgovarate sa svojim savetnikom za temeljnu analizu uključuju sledeće:

Studija stope rada – ako je kompanija u režimu visokog rasta ili u oštrom padu, stopa rada može biti relevantnija od poslednjih 12 meseci.

Analiza povezanih lica

Dugovi i stavke slične dugu – obaveze koje ne daju nikakvu vrednost kompaniji, ali mogu imati uticaj na buduće tokove gotovine, možda će morati da se reše u pregovorima. Takve obaveze mogu uključivati nerešene regulatorne ili pravne sporove, nedovoljno finansirane penzione planove i planove odloženih kompenzacija.

Ova lista predstavlja pregled nekih oblasti fokusa koje kupac treba da uzme u obzir kada pokušava da potvrdi svoju investicionu tezu. Svakako, ključno za kupca da razume međusobne odnose finansijskih, poreskih, operativnih i pravnih aspekata.

Izvor: BakerTilly