Cashback usluga predstavljena u Srbiji

17. октобра 2017 | Vreme čitanja: 2 min

Narodna Banka Srbije i Ministarstvo finansija su obavestili javnost o novoj usluzi koja će biti predstavljena u narednom periodu poznata kao cashback.

Cashback usluga omogućava kupcima da prilikom kupovine robe i usluga, uz plaćanje debitnom karticom, podignu i gotov novac na POS terminalu, u samom prodajnom mestu. Uslov za pružanje cashback usluge jeste da isplata gotovine bude povezana sa transakcijom kojom se plaćaju roba i usluge.

Sa aspekta Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija ne postoje smetnje za pružanje ove usluge, dok je odluka o ostalim praktičnim detaljima u vezi sa cashback uslugom u nadležnosti kartičnih sistema i izdavaoca platnih kartica. Pružanje cashback usluge će biti omogućeno svim maloprodajnim objektima koji imaju POS terminale – prodavnice, kiosci, supermarketi, megamarketi itd. Bez obzira na navedeno, učešće maloprodavaca u pružanju cashback usluge je opciono.

Pravilima rada kritičnih sistema najčešće se ne propisuje minimalna vrednost robe koja se kupuje kao uslov da bi se isplatio gotov novac. Trgovci u maloprodaji sami o tome odlučuju. Uobičajeno, postoji maksimalni iznos novca koji se može podići u maloprodajnim objektima.

Cashback usluga ne zahteva izdavanje posebnog odobrenja trgovcima (jer ne predstavlja platnu uslugu na koju se primenjuje Zakon o platnim uslugama). Kod trgovca, menja se samo oblik primljenog novca – gotov novac prelazi u novac na računu za iznos gotovine koji se isplati kupcu. U osnovi, maloprodavci pretvaraju gotov novac u elektronsku prodaju.

U Srbiji je za finansijske usluge generalno propisano oslobođenje od plaćanja PDV-a bez prava na odbitak prethodnog PDV-a. Posledično, naknade za usluge koje fakturiše banka preko koje se vrši plaćanje i ostali finansijski učesnici, kao i naknade koji fakturiše trgovac svojoj banci su oslobođene od PDV-a bez prava odbitka prethodnog PDV-a.