Četiri ključna digitalna izazova sa kojima se suočava industrija osiguranja

1. августа 2022 | Vreme čitanja: 3 min

Istorijski gledano, kada je u pitanju usvajanje tehnologije, industrija osiguranja ima tendenciju da bude „sledbenik“ u poređenju sa drugim industrijama. Različiti faktori doprinose tome (nasleđena tehnologija, procesi zasnovani na papiru, sklonost ka riziku, itd.), ali kada je suočena sa promenom bez presedana, industrija osiguranja je u ključnoj tački preokreta. Tokom sledeće godine, ako već ne ove, mnoge osiguravajuće kompanije će doživeti ogromnu promenu u svom tradicionalnom poslovnom modelu, verovatno vođenu jednim od njihovih najvećih poslovnih izazova, uključujući:

  1. Konkurencija: Rast i ekspanzija „InsurTech“-a dovodi do poremećaja u industriji i inovacija u sve konkurentnijem prostoru. Tradicionalne osiguravajuće kompanije su prinuđene da se takmiče sa novim učesnicima koristeći napredak u oblasti veštačke inteligencije (AI), mašinskog učenja (ML), širenja senzora i IoT uređaja. Osiguravači koji se oslanjaju na veštačku inteligenciju kako bi delili kompjuterski generisane savete, ili ML za precizno određivanje cene i analizu rizika, ili široko rasprostranjeni interfejs aplikacijskog programa (API) za povezivanje različitih tehnologija mogu stvoriti povezaniji i konkurentniji ekosistem osiguranja.

 

  1. Nasleđeni sistemi: Jedan od najvećih i najčešćih izazova je raznovrsnost nasleđenih sistema – i tehnoloških i (manuelnih) operativnih sistema. Prevođenje informacija na papiru u digitalni format tradicionalno je predstavljalo problem za osiguravajuće kompanije koje pokušavaju pokrenuti inicijative za digitalnu transformaciju. Pored papirne dokumentacije, osiguravajuća društva često imaju mnogo ključnih tehnoloških sistema, koji ne komuniciraju međusobno. Ovo ostavlja kompaniju sa prazninama u informacijama, beskrajnim analizama tabela i ukupnim upravljanjem izgubljenim podacima. Osiguravajuće kompanije koje mogu da preuzmu kontrolu nad svojim postojećim podacima i pripreme se za sve veći broj nestrukturisanih podataka, steći će konkurentsku prednost u odnosu na one koje se drže analognih procesa.

 

  1. Rastuća očekivanja kupaca: „Efekat Amazona“ ostavio je traga na više od samo dostave i robe široke potrošnje. Očekivanja potrošača rastu i širom uslužne industrije. Potrošači su dali prednost većem prilagođavanju svojim paketima imovinskog i životnog osiguranja. Posebno, mlađi kupci su pokazali interesovanje za kupovinu širih polisa, uključujući onu koja pokriva sve vrste prevoza, a ne vezane za jedno vozilo. Fokus na klijenta pokreće inovacije i menja način na koji se pružaju usluge osiguranja. Osiguravači koji mogu da iskoriste nove tehnologije za modele, upravljanje i isporuku prilagođenih rešenja za klijente u prilici su da steknu prednost i da se takmiče u novoj eri isporuke i podršci u osiguranju.

 

  1. Smanjena radna snaga i radna snaga na daljinu: Privlačenje i zadržavanje talenata je izazov u ​​industriji osiguranja dugi niz godina. Nedavni događaji i promene u karijeri samo su ubrzale stvari. Da bi se uspešno prilagodili modelu rada na daljinu sa smanjenom radnom snagom, tehnologija mora biti primarna. To zahteva ne samo jaku infrastrukturu za podršku virtuelnoj radnoj snazi, već i svu digitalnu transformaciju koja je neophodna da bi se zadovoljili zahtevi potrošača. Samo uz tehnologiju, industrija osiguranja može podržati radnu snagu u zemlji, neprimetno deliti informacije u realnom vremenu i zaštititi privatne podatke klijenata.

Napredovanje podsektora „InsurTech“-а, nedavno je primoralo tradicionalne osiguravajuće kompanije da razmišljaju digitalno. Industrija osiguranja prelazi sa svojih sistema zasnovanih na papiru ili nasleđenih sistema, koji više nisu funkcionalni, na sisteme koji će im omogućiti da iskoriste svoje podatke za nove poslovne modele osiguranja, nove proizvode, pa čak i linije poslovanja koje „još treba da budu izmišljene“. Ova promena je omogućena razvojem i usvajanjem novih tehnologija koje pomažu u rešavanju najvećih izazova današnjice i omogućavaju većem broju kompanija da pređu na digitalno vođeno poslovanje.

 

 

 

Izvor: BakerTilly