DESETA KONFERENCIJA FINIZ 2023

15. децембра 2023 | Vreme čitanja: 2 min

Deseta Međunarodna stručna i naučna konferencija iz oblasti poslovne ekonomije – FINIZ 2023 pod nazivom “Održivi razvoj kao mera uspešnosti savremenog poslovanja” održana je u četvrtak, 07. decembra 2023. godine na Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum. Cilj konferencije FINIZ 2023 je bio da na jednom mestu okupi sve značajne partnere stručne i naučne javnosti, angažovane u javnom i privatnom sektoru, da kroz rad u panelima i sesijama doprinesu unapređenju korporativnog upravljanja uvažavajući zahteve održivog i uspešnog poslovanja organizacija/korporacija.

Na svečanom otvaranju konferencije FINIZ govorili su:

  • dr Goranka Knežeić, rektorka Univerziteta Singidunum
  • gospodin Aleksandar Janjušević, Šef Odseka za računovodstvo i reviziju, Sektor za finansijski sistem, Ministarstvo finansija Republike Srbije,
  • gospodin Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca
  • gospodin Vladimir Hrle,advokat, vođa ESG savetodavnog programa Međunarodne finansijske korporacije, Grupacija Svetske banke
  • dr Lidija Barjaktarović, dekan Poslovnog fakulteta u Beogradu

Potom su dodeljene zahvalnice i plakete partnerima konferencije FINIZ i Poslovnog fakulteta u Boegradu.

Nakon toga su usledili veoma zanimljivi paneli, a na panelu  “Poresko planiranje” u koji nas je uveo prof. dr Zoran Petrović, govorile su naše drage kolege Bojan Lukić, poreski menadžer, TPA Srbija i Ana Perović, poreski direktor, TPA Srbija.

Jedan od dosta interesantnih primera kojima smo se bavili tokom sesije se veže za pravilno poresko planiranje koje može da obezbedi značajne benefite subjektima koji ga sprovode. U Republici Srbiji nedovoljno je zastupljeno poresko planiranje. Razlog je i nedostatak odgovarajućih kadrova. Složenu materiju poreskog planiranja najbolje je približiti kroz ilustrativne primere.

Zahvalni smo organizatorima na odličnom gostoprimstvu i veoma zanimljivom, ali i produktivnom danu.