ESG: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ČEŠKOJ 2022

27. априла 2022 | Vreme čitanja: 2 min

ESG: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ČEŠKOJ 2022

ESG (Environmental, social, and governance), neutralnost ugljenika, obnovljivi izvori energije u Češkoj su termini koji određuju budućnost energetskog sektora.

Donji grafikon prikazuje razvoj udela pojedinačnih tipova izvora u fotonaponskim elektranama, hidroelektranama i vetroelektranama koje su glavni obnovljivi resursi. Kategorije ostalih elektrana (elektrane na ugalj, gas i paru.) obuhvataju resurse koji se ne računaju na duži rok. Uprkos njihovom padu, ovi resursi su i dalje važni u pogledu instaliranog kapaciteta u Češkoj.

Tendencija povećanja učešća obnovljivih izvora u ukupnom instalisanom kapacitetu beleži se poslednje tri godine.

Uglavnom zahvaljujući izdašnim subvencijama i drugoj vladinoj podršci, fotonaponske elektrane u Češkoj su doživele ogroman procvat 2009. i 2010. Drugi najveći obnovljivi resurs su hidroelektrane. Nakon sprovedene analize, velike hidroelektrane čine skoro 70% instalisane proizvodnje hidroelektrana u Češkoj. Po broju instalisanih izlaza, vetroelektrane su manje korišćeni obnovljivi resurs u zemlji u poređenju sa zemljama kao što su Holandija ili Nemačka, gde postoje povoljniji klimatski uslovi.

Češka vlada je odobrila plan za 2020. godinu, koji predviđa povećanje udela obnovljivih izvora od 22% ukupne potrošnje energije.

Do 2030. povećanje instalirane proizvodnje trebalo bi da bude ovako:

  • Hidroelektrane sa 1 127 MWe (povećanje od 1,5 % u odnosu na sadašnje)
  • Vetroelektrane sa 970 MWe (povećanje od 186 % u odnosu na sadašnje)
  • Fotonaponske elektrane sa 3 975 MWe (povećanje od 92 % za razliku od sadašnjeg)

Uprkos povećanju instalisanog kapaciteta vetroelektrana, fotonaponske elektrane će imati vodeću poziciju među obnovljivim resursima. Ministarstvo industrije i trgovine Češke Republike očekuje da troškovi vezani za ostvarivanje ciljeva u odeljku „obnovljivi resursi“ mogu biti oko 900 milijardi CZK, uključujući podršku postojećih izvora.

 

Više informacija možete naći OVDE