Intervju sa Davidom Spechtom o strategiji za postizanje uspešnih generacijskih tranzicija – „5 C“ elementi generacijskog kontinuiteta

4. јула 2023 | Vreme čitanja: 5 min

Gary Plaster iz kompanije Baker Tilly nedavno je razgovarao sa Davidom Spechtom, direktorom Globalnog instituta za porodična preduzeća na Drucker School pri Univerzitetu Claremont. Cilj sastanka bio je diskutovati o „generacijskoj kontinuitetu“ u porodičnim preduzećima i „5 C“  okviru koji je razvio David kako bi pomogao porodičnim preduzećima da postignu generacijski kontinuitet.

Plaster: Koja je vaša vizija za Globalni institut za porodična preduzeća Drucker School?

Specht: Uvek me je pokretala želja da ostavim značajan uticaj na porodice koje poseduju preduzeća. Globalni institut za porodična preduzeća Drucker School pruža izvanrednu priliku da ostvarim taj cilj. Naši programi se bave nekim od najuticajnijih i najvažnijih preduzeća širom sveta.

Кao vodeći akademski institut Drucker School-a, Globalni institute, ima viziju da privuče studente i članove porodičnih preduzeća iz celog sveta. Naši programi se fokusiraju na rešavanje izazova i mogućnosti porodičnih preduzeća, poput upravljanja reputacijom porodice, planiranja nasleđivanja, inovacija, korporativne odgovornosti, upravljanja, finansija i održivosti.

Sledimo principe Petera Druckera kako bismo razvijali liderе koji mogu voditi održiva porodična preduzeća koja mogu biti nasleđena od strane budućih generacija i pozitivno uticati na društvo.

Plaster: Koji su to „5 C“ elementi generacijskоg kontinuiteta?

Specht: Kao neko ko već godinama savetuje porodična preduzeća, identifikovao sam pet ključnih elemenata koji su važni za razmatranje kako bi se izbegle poteškoće, napeti porodični odnosi i niska verovatnoća uspešne tranzicije preduzeća. Ovi elementi su poznati kao  „5 C“:

 1. Protok novca (Cash flow)
 2. Planovi za vanredne situacije u upravljanju i vlasništvu (Contingency plans for management and ownership)
 3. Nadoknada (Compensation)
 4. Komunikacija (Communication)
 5. Konflikt (Conflict)

Iako ne postoji garantovani recept koji će sačuvati porodične odnose i obezbediti dugovečnost porodičnog preduzeća, planiranje na osnovu „5 С“ značajno može povećati verovatnoću uspešnog generacijskog kontinuiteta.

Plaster: Zašto je protok novca (Cash flow) tako važan?

Specht: Za vlasnike preduzeća je ključno da jasno razumeju protok novca u svom preduzeću. Testiranje stabilnosti operacija može utvrditi kako će preduzeće izdržati promene troškova ulaznih materijala ili cena. Pored protoka gotovine preduzeća, vlasnici koji se povlače moraju razmotriti svoje sopstvene potrebe i izvore prihoda. Ako nisu akumulirali imovinu izvan preduzeća, njihova penzija će zavisiti od uspeha preduzeća. To može izazvati vezanost za preduzeće i nesigurnost u odlukama osnivača.

Porodična preduzeća treba da procene sledeća pitanja sa aspekta protoka novca:

 1. Da li je preduzeće spremno da vrati druge članove porodice?
 2. Da li starija generacija može generisati dovoljan protok novca za penziju bez potpunog oslanjanja na preduzeće?

Plaster: Koji su planovi za vanredne situacije u upravljanju i vlasništvu?

Specht: Važno je da svako preduzeće ima planove za vanredne situacije kako u upravljanju tako i u vlasništvu. Ti planovi moraju biti dokumentovani, komunicirani i redovno pregledani.

Plan za vanredne situacije u upravljanju treba da identifikuje pojedince u preduzeću koji donose važne odluke i obavljaju ključne zadatke samostalno. Postoji rizik kada pojedinci sami donose važne odluke, što može dovesti do opasnosti za preduzeće ako ti pojedinci postanu nesposobni, preminu ili napuste preduzeće. Stoga je važno prepoznati ove rizike i obučiti zamensko osoblje kako bi se oni smanjili. Takođe, planovi treba da uzmu u obzir starije vlasnike koji žele da uspore.

Plan za vanredne situacije u vlasništvu treba da uspostavi i razjasni protok imovine u slučaju smrti, invaliditeta ili povlačenja vlasnika. Malo preduzeća ima sveobuhvatan plan, iako se to očekuje. Plan treba da obuhvati razgovore o preuzimanju dugova i pravima, ulogama i odgovornostima vlasnika.

Porodična preduzeća treba da razmotre:

 • Razliku u znanju između ključnih menadžera ako jedan od njih premine ili je sprečen da radi, a neko drugi mora da preuzme njegovo mesto.
 • Protok vlasništva i kako bi preduzeće bilo pogođeno ako vlasnik premine.

Plaster: Zašto je nadoknada (Compensation) tako važna?

Specht: Pitanje kako nadoknaditi članove porodice često se zanemaruje, iako je konstantno prisutno. Kada se član sledeće generacije vrati u porodično preduzeće, neophodno je da se jasno definiše njegova nadoknada. Preporučena praksa je da se pojedinci nadoknađuju na osnovu fer tržišne vrednosti za posao koji obavljaju. Konfuzija i nenamerne posledice se javljaju kada se nadoknada kombinuje sa darivanjem ili nije vezana za rezultate posla. Isplaćivanje istog iznosa braći ili rođacima, uprkos obavljanju znatno različitih poslova, gotovo uvek dovodi do problema poput zahteva za privilegovanim tretmanom.

Porodična preduzeća treba da razmotre:

 • Da li je nadoknada članova porodice usklađena sa poslom koji obavljaju?
 • Da li bi nadoknada za nečlana porodice koji obavlja isti posao kao član porodice bila veća, manja ili ista?

Plaster: Kako uspešna porodična preduzeća osiguravaju pravilnu komunikaciju?

Specht: Da bi preduzeće bilo uspešno, važno je uspostaviti smernice za komunikaciju i očekivanja između akcionara i porodica koje upravljaju preduzećem. Međutim, mnoga preduzeća to ne čine. Da bi se osigurala transparentnost i poverenje, neophodna je dosledna komunikacija i platforma koja omogućava akcionarima da budu obavešteni i postavljaju pitanja. Porodični sastanci sa pažljivo osmišljenim dnevnim redom i sigurnim prostorom za pitanja su ključni.

Porodična preduzeća treba da razmotre sledeće:

 1. Da li postoji mesto gde članovi porodice mogu da se informišu o preduzeću i postavljaju pitanja?
 2. Koje su diskusije neophodne za oblikovanje očekivanja i pripremu sledeće generacije?

Plaster: Kako porodična preduzeća treba da rešavaju konflikte?

Specht: Kada je reč o konfliktima u porodičnim preduzećima, važno je prepoznati da je normalno da ljudi imaju različite perspektive. Pametno je unapred planirati kako se nositi sa konfliktima, jer pretpostavka da se mogu izbeći može vas ostaviti nepripremljenim kada se pojave.

Kako biste osigurali da vaši lični odnosi ostanu netaknuti i da vaše preduzeće može nastaviti napredovati, važno je razmotriti sledeća pitanja:

 1. Koje procese koristite za upravljanje konfliktima na pravičan i organizovan način?
 2. Koji su potencijalni finansijski i odnosni troškovi nepostojanja jasno definisanog procesa za upravljanje konfliktima u porodičnom preduzeću?

Plaster: Po vašem mišljenju, šta je najvažnije – harmonija u porodici ili maksimizacija povrata za porodične akcionare?

Specht: Kao savetnik za preduzeća, moj cilj je da ostavim pozitivan uticaj na svoje klijente tako što ću im pomoći da održe jake porodične odnose i da nastave svoje preduzeće. Iako je važno smanjiti poreze, povećati povrate za akcionare i zaštititi imovinu od potencijalnih pretnji, moj krajnji cilj je da podstaknem porodice da stave svoje porodične veze na prvo mesto.

 

 

Izvor: BakerTilly