“Investing in CEE” brošure – Pregled poreskih politika po zemljama

16. априла 2021 | Vreme čitanja: 1 min

Svaka „Investing in“ brošura po zemljama predstavlja informativni vodič u prikladnom formatu sa svim potrebnim informacija o potencijalnim ulaganjima i investicijama u nekoj od 12 zemalja članica TPA Grupe.

„Ono što čitaoci vole je jasan jezik i pregledna struktura brošure“, kaže Robert Lovrecki. Sve brošure imaju istu strukturu i uključuju iste teme. Ovo čitaocima posebno olakšava prepoznavanje glavnih razlika između 12 različitih poreskih sistema.

Više informacija možete naći OVDE.