Izmena Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja

15. јуна 2023 | Vreme čitanja: 2 min

Vlada Republike Srbije izmenila je 20.05.2023. godine Uredbu o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja („Sl. glasnik RS“, br. 1/2019 i 39/2023 – u daljem tekstu: Uredba). U nastavku su prikazane ključne izmene predviđene pomenutom izmenom Uredbe:

 1. Izmenjena Uredba ukinula je podelu lokalnih samouprava prema stepenu razvijenosti, već je teritorija Srbije podeljena na pet regiona: Beogradski region, Region Vojvodine, Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija.
 2. Imajući u vidu ranije pomenutu podelu po regionima, uslovi kako bi investicioni projekat ostvario pravo na dodelu podsticajanih sredstava su sledeći:
 • Beogradski region – minimalno ulaganje u osnovna sredstva iznosi 500.000 evra i investicioni projekat obezbeđuje zapošljavanje najmanje 50 novozaposlenih radnika na neodređeno vreme;
 • Vojvodina – minimalno ulaganje u osnovna sredstva iznosi 400.000 evra i investicioni projekat obezbeđuje zapošljavanje najmanje 40 novozaposlenih radnika na neodređeno vreme;
 • Ostali regioni – država će podržati one investicione projekte gde ulaganja u osnovna sredstva po projektu iznose minimalno 300.000 EUR i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novozaposlenih radnika na neodređeno vreme.

Bitno je istaći da je do sada važećom Uredbom minimalno ulaganje u onim jedinicama lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja iznosilo 100.000 evra u osnovna sredstva i 10 novozaposlenih radnika na neodređeno vreme.

 1. Izmena iznosa podsticaja koje će Investitori ubuduće moći da ostvare za zapošljavanja i ulaganje u osnovna sredstva su prikazani u nastavku:
 • Beogradski region – 20% opravdanih troškova bruto zarada, a najviše 2.000 evra po svakom novozaposlenom na neodređeno vreme i maksimalno 10% od vrednosti ulaganja u osnovna sredsva;
 • Vojvodina – 25% opravdanih troškova bruto zarada, a najviše 3.000 evra po svakom zaposlenom radniku na neodređeno vreme i maksimalno 15% od vrednosti ulaganja u osnovna sredsva;
 • Ostali regioni – budući investitori imaće pravo na 30% opravdanih troškova bruto zarada, a najviše 5.000 evra po svakom zaposlenom na neodređeno vreme i maksimalno 30% od vrednosti ulaganja u osnovna sredstva.

Uredbom koja je do sada bila na snazi, investitori su mogli da dobiju najviše do 7.000 evra po novootvorenom radnom mestu u jedinici lokalne samouprave koja prema stepenu razvijenosti spada u devastirano područje.

 1. Novom uredbom je propisano i da je za ulaganja veća od 5 mil EUR, rok za realizaciju investicionog projekta do 10 godina od datuma podnošenja prijave za dodelu sredstava.
 2. Izmenjenom uredbom pažnja je poklonjena i tehnologijama sa minimalnim uticajem na životnu sredinu, a definisan je i investicioni projekat sa minimalnim uticajem na životnu sredinu.