Koje strane zemlje najviše privlače srpske privrednike za život i rad?

20. септембра 2021 | Vreme čitanja: 2 min

Neke od zemalja koje su lokalnim vlasnicima IT, ali i kompanija iz drugih industrija, najprivlačnije za preseljenje su:

  • Kipar – kao jedan od najatraktivnijih i najpostojanijih međunarodnih poslovnih centara pre svega usled članstva u EU, stabilnog makroekonomskog, političkog, pravnog i poreskog okruženja, velikog broja zaključenih međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
  • Grčka – kao jedna od najboljih lokacija sa očaravajućom atmosferom savršenom za strana ulaganja uz činjenicu da je ekonomija Grčke iz dana u dan sve bolja i sa dobrim pozicioniranjem u Indeksu humanog razvoja. Nakon izlaska iz krize, otpočinjanje poslovanja u Grčkoj postalo je jednostavnije i atraktivnije za strance.
  • Španija – brojne prednosti koje se nude stranim investitorima uključuju geografski položaj i klimu, stabilnu ekonomiju i atraktivne razvojne mogućnosti. Održiva ekonomija, široko tržište sa intenzivnom unutrašnjom potražnjom i velikim potencijalom za rast omogućava svakom stranom preduzetniku da započne posao i sprovede planove za ulaganje.
  • Holandija – ova država sa snažnom socijalnom politikom i svešću relativno visoko oporezuje obveznike (fizička lica) sa natprosečnim zaradama. Sa druge strane, ova jurisdikcija je karakteristična po izuzetnoj pravnoj sigurnosti, kao i velikom iskustvu lokalnih poreskih savetnika sa off-shore strukturama i poreskim pravilima drugih zemalja.

Takođe, pored ove četiri, našim klijentima su zanimljive i sledeće zemlje: Slovenija, Irska, Baltičke zemlje, Velika Britanija, Sjedinjenje Američke Države, itd.

TPA, kao deo globalne revizorsko-konsultantske mreže Baker Tilly, može svojim klijentima da pomogne u poreskim aspektima preseljenja ili započinjanja posla u bilo kojoj od navedenih jurisdikcija.