Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu

28. фебруара 2017 | Vreme čitanja: 1 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 07/2017 od 31. januara 2017. godine objavljen je podatak o najvišoj godišnjoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu.

Fizičko lice koje je platilo doprinose, odnosno kome su u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinosi tokom 2016. godine u ukupnom iznosu koji prelazi godišnji limit od 3.808.440 dinara, ima pravo na povraćaj tako više plaćenih doprinosa u skladu sa članom 66. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Povraćaj više plaćenih doprinosa vrši nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, na zahtev fizičkog lica a po dobijanju uverenja o plaćenim doprinosima koje izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Povraćaj doprinosa se vrši po rešenju koje donosi Poreska uprava.

 

taxnewsletter_februar2017_srb.pdf