Naše usluge

3. априла 2017 | Vreme čitanja: 2 min

Pored revizija i pregleda finansijskih izveštaja, kao i posebnih vrsta revizija, TPA Srbija vam nudi stručno znanje u oblasti poslovnog savetovanja. Posebno se izdvaja naše angažovanje na poslovima revizije projekata sprovedenih od strane nevladinih organizacija i kompanija.

Revizije projekata

U Srbiji ima sve više nevladinih organizacija i kompanija koje sprovode projekte finansirane od strane domaćih i stranih donatora. U većini slučajeva, donatori zahtevaju da te organizacije i kompanije angažuju nezavisne revizore koji će obaviti reviziju projekta i/ili finansijskih izveštaja same organizacije/kompanije. U tom smislu, revizija projekta podrazumeva da revizor izda mišljenje (ili u nekim slučajevima nalaz činjeničnog stanja) u kojem se navodi da li su sredstva, prilikom sprovođenja projekta, utrošena u skladu sa unapred definisanim pravilima i zahtevima donatora

TPA poseduje veliko znanje i značajno iskustvo u vršenju revizija projekata finansiranih od strane domaćih i stranih donatora, a naročito od strane EU donatora (npr. kroz IPA fondove, EXCHANGE Program, itd).

Neki od naših najznačajnijih klijenata iz ove oblasti su:

 • Catholic Relief Services – CRS
 • Save the Children
 • Forum Ziviler Friedensdienst – ForumZFD
 • Danube Competence Center – DCC
 • International Rescue Committee – IRC
 • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA
 • Sitel SBA d.o.o. Beograd
 • .A.S.A. International Environmental Services
 • Fondacija Fond B92
 • Centar za razvoj neprofitnog sektora – CRNPS
 • Čovekoljublje, dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve
 • YUROM Centar

Naše ostale usluge

Naš širok spektar usluga se odnosi na sledeće:

Revizija

 • Revizija godišnjih finansijskih izveštaja
 • Revizija projekata (nevladinih organizacija i pravnih lica)
 • Revizija za posebne namene i ostale usluge uveravanja
 • Grupni paketi izveštavanja
 • Istrage prevara i forenzičke revizije

Poslovno savetovanje

 • Finansijski Due Diligence
 • Procena vrednosti
 • Spajanja / Pripajanja
 • CFO savetovanje i privremeni menadžment
 • Korporativne finansije
 • Finansijsko restrukturiranje
 • Kontroling
 • Organizacija & IT
 • Upravljanje rizicima
 • Savetovanje u vezi sa subvencijama
 • Korporativno upravljanje i usaglašenost sa propisima
 • Savetovanje u vezi sa primenom međunarodnih računovodstvenih standarda

 

audit_newsletter_mart_2017_srb_0.pdf