Nova studija: Troškovi rada u CIE

15. децембра 2021 | Vreme čitanja: 1 min

TPA, zajedno sa konsultantskom firmom za ljudske resurse Kienbaum, objavila je studiju o visinama plata u dvanaest odabranih zemalja južne i centralne Evrope. Studija pod nazivom „Troškovi plata kadra kao faktor pri izboru lokacije“ fokusira se na četiri grupe ljudi:

  • Generalne direktore
  • Rukovodioce
  • Administrativne radnike (“bele kragne”)
  • Zaposlene u proizvodnji i fizičke radnike (“plave kragne”)

Najvažniji segmenti nove studije: Troškovi plata radne snage u CIE

Neki od ključnih zaključaka u vezi sa troškovima zaposlenih za poslodavce su:

Austrija je uvek na prvom mestu sa velikom razlikom u pogledu ukupnih troškova, tako da ima najviše troškove kadra u svim pomenutim profilima zaposlenih.

Slede Slovenija, Češka i Slovačka za sve radne grupe (sve tri su direktni susedi Austrije).

Po ukupnim troškovima u sredini su Poljska, Hrvatska i Mađarska.

Crna Gora, Rumunija, Srbija i Bugarska imaju niske ukupne troškove (njihov rang varira u zavisnosti od profila).

Albanija konstantno ima najniže ukupne troškove za sve grupe radnika.

Kompletnu brošuru možete preuzeti OVDE