Objašnjenje Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u vezi izdavanja računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku

19. децембра 2017 | Vreme čitanja: 1 min

Dana, 12.12.2017 godine, Ministar finansija i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija zajedno su potpisali objašnjenje koje se tiče izdavanja računa u papirnom i elektronskom obliku

„Objašnjenjem u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa“  je definisano da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku i da takve fakture ne moraju sadržati pečat i potpis ovlašćenog lica, već je dovoljno da sadrže identifikacionu oznaku (npr. ime i prezime, potpis, faksimil, elektronski potpis i sl.) koja u upućuje na odgovorno lice, odnosno na lice koje je ovlašćeno za izdavanje te fakture. Dodatno, pravna lica i preduzetnici nemaju obavezu da fakturu koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, štampaju niti da na tako odštampan dokument stavljaju pečat i potpis.