Objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

21. априла 2022 | Vreme čitanja: 1 min

Zakonom o porezu na dohodak građana i  Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana je olakšica za poslodavce koji su pravna lica i koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije.

S tim u vezi, u „Službenom glasniku RS“, broj 48/2022 objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju, koji je stupio na snagu 16. aprila 2022. godine.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja koje ostvaruje poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, tako što se oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju, srazmerno vremenu koje zaposleni na istraživanju i razvoju provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Predmetnim aktom definisano je šta se smatra projektima istraživanja i razvoja koji se obavljaju na teritoriji Republike Srbije, koji poslodavac može ostvariti poresko oslobođenje i za koje zaposlene. Takođe, data je formula za utvrđivanje poreskog oslobođenja i propisana obaveza vođenja posebne evidencije, ako i obaveza pribavljanja relevantne dokumentacije.