Obuka namenjena društvima za reviziju

19. маја 2023 | Vreme čitanja: 1 min

U utorak, 16.05.2023. godine, u hotelu Zira u Beogradu je održana obuka namenjena društvima za reviziju pod nazivom „Društva za reviziju kao obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca“. Ovaj događaj su organizovali Komisija za hartije od vrednosti u saradnji sa OEBS misijom u Srbiji, a cilj okupljanja je bio da se društva za reviziju detaljno upoznaju sa svim aspektima obaveza koji proizilaze iz Zakona o SPNFT.

Obuku su držali predstavnici Komisije za hartije od vrednosti: Dejana Kresović i Aleksandra Anđelković sa temom „Statistika nalaza i zaključaka iz kontrola sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“ i Aleksandar Božović sa temom „Pretnje i ranjivosti povezane sa pranjem novca, finansiranjem terorizma i finansiranjem širenja oružja za masovno uništenje“, kao i predstavnici društava za reviziju Miroslav Antović sa temom „Prevare u finansijama“ i Tamara Softić sa temom „Identifikacija klijenta“.

Predstavnici TPA Srbije na ovom događaju su bili Jelena Hadžić i Aleksandar Latinović. Ponosni smo što je TPA tim bio deo ove aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.